Het Ketelhuis Steyl is een erfgoedmuseum waar geïnteresseerde scholen kennis kunnen maken met een prachtige locatie.

Hier bevinden zich een historische stoommachine en -turbine nog in de originele machinehal, naast het originele ketelhuis waar vroeger stoom werd opgewekt.

Het ketelhuis is inmiddels uitgebreid met een historische brandweerkazerne en verschillende ontdekhoeken waar allerlei ambachten die de paters van Steyl uitoefenden, te zien zijn.

Het Ketelhuis kan in overleg met bezoekende scholen een educatief programma aanbieden, bestaande uit een presentatie, rondleiding en demonstratie van de werking van een stoommachine, zowel voor basisscholen als voor het voortgezet onderwijs.

Het educatieve aanbod is op dit moment nog in ontwikkeling, daarom is het raadzaam om vooraf af te stemmen over de invulling van het lesprogramma.

Het programma kan een algemeen karakter hebben, maar we zijn ook in staat om dieper in te gaan op, met name de stoomtechniek, vanwege de kennis die binnen onze groep vrijwilligers aanwezig is.

Een educatief programma zal ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag nemen.