Kloosterdorp Steyl is van bijzondere betekenis als unieke enclave van katholiek erfgoed en vertegenwoordigt belangrijke spirituele, culturele, monumentale en landschappelijke waarden.

Op een prachtige locatie kunnen bezoekers kennismaken met de stoomketels die vroeger voor de opwekking van stroom werden gebruikt. Deze energievoorziening voorzag niet alleen drie kloosters, maar ook de drukkerij in Steyl van stroom.

Het historische Ketelhuis biedt onderdak aan deze stoomketels. Dit gebouw is de afgelopen jaren gerestaureerd en teruggebracht naar de oude stijl. In de grote hal staat de stoommachine die tijdens rondleidingen en open dagen nog steeds draait en bewonderd kan worden. In de kelders van het Ketelhuis is een prachtige tentoonstelling te zien over kloosterberoepen uit vervlogen tijden, wat het bezoek nog meer de moeite waard maakt.

Stichting Behoud Monumenten Steyl is in 2008 ontstaan uit Stichting Stijlvol Steyl welke is opgericht in 1983 als uniek gemeenschappelijk initiatief van 6 Steyler verenigingen en instellingen.

Op basis van de adoptie van de rijksmonumenten ketelhuis met machinekamer en schoorsteen door Stichting Stijlvol Steyl is daarmee feitelijk het behoud door restauratie van de eerste monumenten gestart.

Dit initiatief is overgedragen aan de hiervoor opgerichte Stichting Behoud Monumenten Steyl voor een behoud in een breder verband inclusief het in eigendom verwerven van Steyler rijksmonumenten.

Daarmee is ook de lang gekoesterde wens voor een eigen opslag- en werkruimte voor de voor de gemeenschap actieve Technische Commissie van Stichting Stijlvol Steyl gerealiseerd.