Toekomstige initiatieven van Stichting Behoud Monumenten Steyl kunnen in redelijkheid rekenen op medewerking van de eigenaren zijnde o.a. de ordes SVD, SSpS en SSpSap, maar ook (deels financieel) van de gemeente Venlo, de provincie Limburg en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed RCE. Samenwerking met derden, middels herontwikkeling van gebouwen, ziet de stichting als een goede mogelijkheid tot duurzaam behoud. Toegankelijkheid voor een breder publiek, waaronder scholen in het kader van te ontwikkelen educatieve programma’s, zal worden gewaarborgd.

edf